امروز اولین چهارشنبه سوری در عمر نازنین پسرک دوست داشتنی هست و یه شب پر از سر و صدا رو داریم. عزیز دلم، امروز حسابی بازیگوشی کردی و با جغحغه کلی خندیدی. گردنت هم تقریباً سفت شده و مامان خیلییییی خدا رو شکر کرد. عاشقتیم محمد عزیزم.