این روزا عادت داری دائم دست راستت میخوری و دیدن این صحنه خیلی با مزه هست. گاهی وقت ها هم خودت با دستت قشنگت پستونکت هول میدی تو دهن کوچولو و نازت. مامانی عاشق دیدن این صحنه هاست.

 تازه وزنت 6.300 شده. چند هفته بود به خاطر رفلاکست خوب شیر نمیخوردی و وزنت ثابت رو 6.200 بود. الان مامانی یه رژیم خیلی سخت گرفته تا شما اذیت نشی. شما به پروتئین گاوی حساسیت داری و تقریبا غذاهایی که مامانی تو این مدت خورد تو کباب تابه ای، تاس کباب، آب هویج، بیج بیج، مرغ ریزریزی و چیزای مشابه خلاصه شده. لب به شیرینی هم دیگه نزدم و شما سبب خیر شدی عزیز دلم.

بابایی هم چند روز پیش نذرش رو ادا کرد و هزینه یه گوسفند برای اطعام نیازمندان پرداخت کرد تا برای شما قربونی کنن. اینم سند: