پسر نازنینم، امروز برای اولین بار چرخیدی و تونستی غلت بزنی و این شروعی شده تا در آینده به طور کامل غلت زدن رو یاد بگیری.

مدتی هست که به شما یاد دادم تا دکمه ی سبز روی جغجغه رو فشار بدی تا شروع کنه به twinkle twinkle... خوندن و هر وقت ازت میخوام این کار انجام بدی، شما کاملا متوجه میشی و تلاش میکنی. خیلی وقت ها موفق میشی و گاهی هم نمیتونی انگشتت رو دقیق روی دکمه تنظیم کنی. به هر حال دکمه کوچیکه و هنوز کنترلت روی دستات کامل و دقیق نشده. شما این شعر خیلی دوست داری و هر روز بارها با هم میخونیمش و با این شعر ورزشت میدم.

اما گرفتن اشیا رو خیلی خوب یاد گرفتی و بابایی هم به شما دست دادن یاد داده. خیلی ناز و دوست داشتنی. دو تا فیلم مربوط به هفته های گذشته از این مهارت ها و توجهت وقتی برات کتاب میخونم در ادامه آپلود کردم.

راستی یه رفتار عجیب شما تو این مدت گاز زدن پستونک هست. خیلی با شدت دستات میخوری و همه فکر میکنن احتمال داره بخوای دندون در بیاری. خاله مهتا هم دیروز به دینت اومدت و کلی با شما بازی کرد و برات شکلات و سکه 1 گرمی هدیه آورد عزیز دلم. عاشقتم.

 

گرفتن اشیاء و دست دادن در 29 فروردین 97:

 

 

همون روز و وضعیت گردن گرفتنت:

 

 

 

 


توجهت به کتاب خوندن در 23 فروردین 97: