امروز محمد قشنگ من واکسن 4 ماهگیش رو زد. قدش رو تو بهداشت 68 سانتی متر و وزنش رو 7.700 اعلام کردن. دور سرش هم 42.

این عکس عزیز دل در هفته ی گذشته:

این ها هم بخشی از اسباب بازی های محمد جان:

و ادامه:

اینم کتابای پسر دوست داشتنی:

و کتابایی که مامانی و بابایی برای تربیت بهتر شما گرفتن و مامانی خونده یا داره میخونه: