امروز من و شما و مامانی با هم رفتیم بیرون قدم زدیم، هوای امروز خیلی خوب بود و جون میداد برای قدم زدن. درختها همه سبز شده بودن و باد خنکی می وزید. شما هم تو کالسکه بودی و به اطراف نگاه میکردی. البته بعد از کمی دور زدن تو پارک آزادی دیگه خسته شدی و من بغلت کردم و مجبور شدیم برگردیم. ان شاءالله که خیلی زود بزرگ میشی و شما هم با ما راه میری و کلی تو پارک تاب و سرسره سوار میشی. اینم از عکسای امروز: