این اولین پاییز شماست. حالا دیگه تند تند حرکت میکنی و حس کنجکاویت روز به روز بیشتر میشه. آخر هفته برای روضه ساری بودیم و شما از ذوق نمیخوابیدی. حسابی بازیگوشی کردی.

اینجا داری با محمدپارسا بازی میکنی. اخه میگه داداش بزرگتر شماست:)

این ها هم عکسای شما تو جنگل شهید زارع ساری. حسابی با برگ ها بازی کردی


اینم عکس شما تو شب آخر روضه