چهارمین دندون هم در اومده:)

پسر عزیزم شما 9 دی واکسن 1 سالگی رو که 3 گانه ی سرخک، سرخجه و اوریون هست دریافت کردی. متاسفانه بعد از 1 هفته به شدت بیمار شدی. بی قرار بودی و لب به چیزی نمیزدی. اخه درد داشتی. به نظر میومد اوریون گرفتی. تب بالا هم کم کم اضافه شد. طوری که بالای 40 رفت و حسابی ما رو نگران کردی. اسهال خیلی خیلی شدیدی هم گرفتی. اما به لطف خدا این دوران هم سپری شد. پسر کوچولوی قوی مامان درست روز تولد بابایی خوب شد. این وسط تو همین چند روز دندون چهارمت هم در اومد. حالا دیگه مامان برای دیدن قدم هات لحظه شماری میکنه. عاشقتم کوچولوی ناز. نمیتونی تصور کنی که چقدر بوسیدنی هستی. هر روزی که میگذره خواستنی تر میشی. شب ها مامان بغل میکنی تا بخوابی. برای خواب هم خیلی مقاومت داری. دوست داری خواب بعدازظهر کاملا حذف کنی و درست مثل بزرگترها تا دیروقت بیدار باشی. گاهی وقت ها تصور میکنم که داماد شدی و تصورش فوق العاده س.
عاشقتم.